موکل عزیز ـ ویزای کاری آلمان 14.10.2019

تبریک به نیلوفر ابوحیدری عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

علی ـ ویزای توریستی اتریش

نگار بهرامی ـ ویزای تحصیلی کانادا

خانم فاطمه ـ ویزای قرمز سفید قرمز اتریش

تبریک به نگار بهرامی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تبریک به نازنین عزیز بابت اخذ ویزای توریستی مجارستان

تبریک به امیر مهدی حیدری عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

اتابک ـ ویزای تحصیلی اتریش

تبریک به علی عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

ایلیا ـ ویزای تحصیلی اتریش

کیمیا ـ ویزای تحصیلی اتریش

تبریک به برخی از موکلین عزیز موسسه حقوقی ملک پور که ما را مورد عنایت خود قرار دادند

تبریک به محمد آگاهی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

تبریک به برنده قرعه کشی خرداد ماه 1398 بابت اخذ جوایز و تخفیفات از محصولات و خدمات موسسه

تبریک به خانم نرگس جوکار بابت اخذ ویزای توریستی مجارستان

محمد - ویزای تحصیلی هلند

تبریک به خانم محیا فقهی بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

موکل عزیز ـ ویزای تحصیلی کانادا

میلاد _ ویزای تحصیلی هلند

تبریک به خانم محیا فقهی بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

محیا فقهی - قرمز سفید قرمز-min

تبریک به خانم نوشین نامدار بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تبریک به موکل عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

صالح اکبری ـ work permit کانادا

نوشین نامدار ـ ویزای تحصیلی کانادا

تبریک به جناب آقای خرمشاهی مشاور ارشد موسسه بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

تبریک به جناب آقای صالح اکبری بابت اخذ ویزای work permit کانادا

موکل عزیز ـ اخذ ویزای اتریش

موکل عزیز ـ اخذ ویزای اتریش-min

مصاحبه برنده خوش شانس اردیبهشت ماه 98 موسسه MIE

تبریک به آقای امین محمدی بابت دریافت کارت قرمز سفید قرمز

تبریک به موکل عزیز بابت اخذ ویزای توریستی کانادا

امین محمدی ـ کارت قرمز سفید قرمز

تبریک به خانم نازنین اسماعیلی بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

پریسا کیا ـ ویزای تحصیلی کانادا

تبریک به خانم هدیه منصور کیایی بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

تبریک به خانم ژیلا حمزه لوئیا بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

محمد نوروزی اصفهانی ـ ویزای توریستی کانادا

تبریک به خانم سارا طالبی بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

علی عبادی ـ ویزای تحصیلی کانادا-min

ژیلا حمزه لوئیا ـ کارت اقامت قرمز سفید قرمز اتریش-min

هدیه منصور کیایی ـ کارت اقامت اتریش

حضور مربی فوتبال عزیز و ارجمند، جناب آقای فیروز کریمی در موسسه حقوقی ملک پور

08. کارت اقامت گرجستان min

تبریک به موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

تبریک به آقای مسعود مردانی برای اخذ ویزای تحصیلی هلند

حضور هنرمند عزیز و گرامی جناب آقای سعید آقاخانی در موسسه حقوقی ملک پور

تبریک به آقای سعید ایمان زاده برای اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

تبریک به خانم نرگس قسیسین برای اخذ ویزای تحصیلی هلند

تبریک به خانم مریم سنجری بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تبریک به خانم هدیه منصور کیایی بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

تبریک به خانم ژیلا حمزه لو بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

تبریک به آقای امیر محمدی بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

ویزای تحصیلی کانادا ـ مریم السادات سنجری

ویزای تحصیلی کانادا ـ آقای دارا آتش بهار

ویزای تحصیلی هلند ـ آقا

ویزای تحصیلی هلند- خانم

ویزای تحصیلی اتریش ـ اکرم نادری

ویزای تحصیلی کانادا ـ سارا طالبی

مولایی ویزای تحصیلی کانادا

مصاحبه برنده خوش شانس موسسه MIE در فروردین ماه 98

عبدالهی ویزای توریستی کانادا

تحصیلی کانادا ، احسان عمادی

قربانی ویزای تحصیلی روسیه

عزیزمان تحصیلی مجارستان

گلچینی از ویزاهای اخذ شده توسط موسسه حقوقی ملک پور

تبریک به خانم شیرین هیراد فر بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

تبریک به موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

تبریک به خانم مریم ابراهیمیان بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

عزیزمون تحصیلی مجارستان

قربانی ویزای تحصیلی روسیه

بابت ویزای تحصیلی مجارستان

تبریک به خانم مارال مفتاحی بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

مفتاحی تحصیلی هلند

ابراهیمیان تحصیل مجارستان

تبریک به موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلستان

فیروزفر اولین قرمز سفید قرمز ایران

ویزای تحصیلی هلند

عزیزمون

پاکدامن ویزای تحصیلی مجارستان

مردانی جندابه ویزای تحصیلی هلند

ویزای توریستی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا

تبریک به خانم محجوبه آقائیان بابت اخذ ویزای خودحمایتی اتریش

آتش بهار ویزای تحصیلی کانادا

مردانی تحصیلی کانادا

علی سینا حاجی زاده تحصیلی کانادا

1

علی طاهری ویزای تحصیلی مجارستان

3

آقای مقدم ـ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

14

8

9

4

12

11

13

تبریک به آقای رئیس بابت خرید ملک در اتریش

تبریک به آقای ایمان زاده بابت اخذ ویزای قرمز سفید قرمز اتریش

15

17

16

19 1

20

20 1

21

27

28

nazari

22

23

24

25

28

29

پودات

IMG 2470 3

2 بوشهریان

3 هانیه سادات غلامحسینی

5 مبرهن

6 کرمی

تمامی حقوق برای موسسه حقوقی ملک پور محفوظ است.
مشاوره رایگان