رومانی

آشنایی با کشور رومانی

رومانی ( Romania ) کشوری است واقع درجنوبشرق اروپا، جنوب اوکراین، جنوبغرب مولداوی، شمال بلغارستان، شرق مجارستان و صربستان ودرحاشیه دریای سیاه، پایتخت رومانی شهربوخارست ( Bucharest ) با 1 میلیون و 910 هزارنفرجمعیت میباشد .

مساحت رومانی 237.500 کیلومترمربع وجمعیت آن 22 میلیون و 276 هزارنفرمیباشد . شمال رومانی را رشته کوه های کارپاتیان ( Carpathian Mountains ) دربرگرفته است، شرق رومانی نیز سواحل دریای سیاه قراردارد، مرکزکشوررانیزفلات ترانسیلوانیا ( Transylvanian Plateau ) اشغال کرده است،شرق وجنوب رومانی نیزدشتوالاچیا ( Walachia Plains ) شامل میشود . به طورکلی رومانی ازنظراقلیمی دارای آبو هوای سردوکوهستانی است. رومانی درسال 2004 به عضویت ناتو درآمد ودرسال 2005 ، اتحادیه اروپا و رود رومانی را به این اتحادیه را از 1 ژانویه 2007 تصویب کرد . نژاد 89 % مردم رومانی رارومانیایی، 6 % رامجار، 2 % راایتالیایی،و 2 % رانیز،آلمانی،روسی،ترک واوکراین تشکیل میدهند،همچنین دین 86 % رومانیایی ها، ارتدکس، 7 % پروتستان و 4 % نیزکاتولیک میباشد . زبان رسمی رومانی، رومانیایی میباشد، همچنین زبان مجاری نیزرواج دارد . واحد پول رومانی،لئوبا واحد جزء ( بانی ) نام دارد . صادرات رومانی را اغلب، منسوجات و کفش، فلز و فرآورده ها فلزی، ماشین آلات وتجهیزات، موادمعدنی وسوخت، مواد شیمیایی وتولیدات کشاورزی تشکیل میدهند . همچنین رومانی روزانه 122 بشکه نفت تولید میکند .

مشاوره رایگان