دفاتر همکار

خدمات موسسه ملک پور
دفاتر همکار رسمی موسسه MIE

موسسه مشاوره ای MIE

(همکار موسسه ملک پور)

دفتر مشاوره و امور اقامت سرمایه گذاری، تحصیلی و کاری

شایان ذکر است همه دفاتر به صورت یکپارچه تحت نظر دفتر مرکزی وین فعالیت می نمایند.

شماره تماس دفاتر همکار موسسه MIE
هم اکنون از مشاوره تلفنی رایگان بهره مند گردید !

شماره خط ویژه 1: ۴۹۱۹۶۰۰۰ـ (۰۲۱)

شماره خط ویژه 2: ۴۹۰۷۶ـ (۰۲۱)

شایان ذکر است که مشاوره تلفنی رایگان بوده و هزینه تماس حتی با اتریش یا کانادا فقط تا تهران محاسبه می شود.

ساعت کاری دفاتر موسسه MIE
ساعات کاری دفاتر موسسه MIE

ساعات کاری دفتر وین

یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ( به وقت وین )

جمعه ها 9 الی 15:30 ( به وقت وین )

ساعات کاری سایر دفاتر

شنبه تا چهارشنبه 9 الی 18 ( به وقت تهران )

پنجشنبه 9 الی 15:30 ( به وقت تهران )

نکته مهم

به دلیل هماهنگی و امکان نظارت تیم بازرسی موسسه MIE برای تمام شهر ها از شماره خط ویژه استفاده گردیده , که شما با تماس به آن امکان تماس مستقیم با دفتر موجود در شهر خود را خواهید داشت

فایل صوتی موسسه ملک پور در مورد تماس با مامشاوره رایگان