تابعیت اکتسابی در اثر تقاضای خود شخص

تابعیت اکتسابی در اثر تقاضای خود شخص

داشتن وکیل حق شماست. البته داشتن وکیل مجرب در زمینه های حقوقی امری بسیار مهم و اساسی است که باید در انتخاب وکیل امور مهم و ضروری مورد بررسی قرار گیرد. موسسه ملک پور با بیش از 7 سال سابقه که مشغول به انجام فعالیت های حقوقی گردیده است و بی اغراق یکی از محبوب ترین و خوش نام ترین موسسات حقوقی سطح کشور می باشد.

تابعیت رابطه‌ای است بین فرد و دولت که شخص تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذی‌ حق مینماید. چنین رابطه‌ای، شخص تبعه را مطمئن میسازد که در رفتار و داد و ستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، عندالاقتضا از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بین‌الملل شناخته شده، متمتع خواهد شد. در واقع عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.

در واقع ما چند نوع تابعیت داریم:  تابعیت اصلی، تابعیت مبدأ، تابعیت تولدی، اصل (سیستم) خاک، اصل (سیستم) خون، تابعیت اکتسابی
در این قسمت میخواهیم در رابطه با تابعیت اکتسابی و کسب  تابعیت اکتسابی به درخواست خود شخص صحبت کنیم.

در تابعیت اکتسابی گاه اراده ی شخص تاثیری در تغییر تابعیت ندارد مثل تابعیت اولاد صغیر و زن شخصی که تغییر تابعیت داده و نیز تغییر تابعیت در اثر ازدواج و گاه تا حدودی ناشی از اراده شخص است و آن در صورتی است که خود تقاضای تحصیل تابعیت جدیدی را بنماید.

تابعیت اولاد صغیر: هرگاه پدری تغییر تابعیت دهد و به تابعبت ایران در آید و دارای فرزند صغیری باشد، این فرزند نیز به تبع پدر تغییر تابعیت می دهد و به تابعیت جدید پدر در می آید. به علت اینکه طفل صغیر چون هنوز به رشد عقلی کامل نرسیده است، باید تحت مراقبت و تربیت والدین خود باشد لذا باید با سایر افراد خانواده دارای یک تابعیت باشد اما اولادی که به سن 18 سال تمام رسیده است تحت تاثیر تغیر تابعیت پدر قرار نمیگیرد.

طفل صغیر پس از رسیدن به سن 18 سال تمام می تواند ظرف یک سال اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر خود را قبول کند البته به ضمیمه این اظهاریه باید تصدیق دولت سابق متبوع پدر، دایر بر اینکه او را تبعه ی خود خواهد شناخت، باشد تا در اثر این تغییر تابعیت، بدون تابعیت نشود.

تغییر تابعیت زوجه ی شخصی که تحصیل تابعیت ایران نموده است: در اغلب کشورهایی که معتقد به اصل وحدت تابعیت می باشند، هرگاه مردی تحصیل تابعیت آن کشور را بنماید، زن وی نیز دارای تابعیت آن کشور می شود.

زن فقط می تواند به تابعیت سابق شوهر بازگشت نماید و اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهرش می باشد باز گردد. یک نقطه قابل توجه این است که در اکثر قوانینی که زن خارجی را، وقتی با یکی از اتباع این مملکت ازدواج کند، بدون هیچ قید و شرطی تبعه ی آن کشور می دانند، در مورد زنی از اتباع کشور خود که با مردی خارجی ازدواج کند حکمی دیگر قائل می باشند. به طور مثال در قانون ایران زن ایرانی که با تبعه ی خارجی ازدواج می کند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. در این مورد قانون گذار ایرانی برای جلوگیری از بی تابعیتی و یا تابعیت مضاعف زن دو حالت را پیش بینی کرده است:

الف) هرگاه به موجب قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت شوهر در اثر ازدواج بر زن تحمیل گردد، برای جلوگیری از تابعیت مضاعف ، تابعیت ایرانی زن سلب می شود و دارای تابعیت شوهر خواهد شد.

ب) هرگاه به موجب قانون کشور متبوع شوهر بر زن تحمیل نگردد، تابعیت ایرانی زن به حال خود باقی می ماند.

تابعت اکتسابی در اثر تقاضای خود شخص: ممکن است شخصی که خود دارای تابعیت است، تقاضای تابعیت کشور دیگر را بنماید، تا در صورتی که تقاضای تابعیت وی مورد قبول واقع شود تابعیت اولی را ترک کند. به طور مثال فردی تابعیت یک کشور بیگانه را داشته باشد و تمایل پیدا کند که بر اساس بعضی از معیارهای خاصی که مدنظر دارد تابعیت خود را تغییر دهد در این صورت می تواند تابعیت خود را تغییر دهد البته با ذکر این مورد که دولت آن کشور او را قبول نماید.

همچنین ممکن است شخصی بدون تابعیت باشد و تقاضای تابعیت کشوری را بنماید. چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، او را بی‌تابعیت یا آپاترید می‌نامند. مهمترین عللی که موجب بی‌تابعیتی می‌گردند عبارتند از:

مهاجرت و پناهندگی : در اثر مهاجرت یا پناهندگی ممکن است شخصی تابعیت کشور اولیه خود را از دست بدهد بدون آنکه تابعیت دولت جدیدی را کسب کرده باشد در نتیجه بدون تابعیت می‌ماند.

مجازات : در گذشته، سلب تابعیت به عنوان مجازات اعمال می‌شد، و مبنای آن را هم تقصیر تبعه دانسته و می گفتند تبعه ای که رفتارش با بقای تابعیت سازگاری ندارد باید از او سلب تابعیت شود اما امروزه با حاکم شدن اصول و قواعد مربوط به تابعیت در نظام حقوقی دولت‌ها این امر کاهش یافته‌ است.

ترک تابعیت: هرگاه شخص پس از ترک تابعیت یک کشور اقدام به تحصیل تابعیت کشور جدید ننماید در این صورت بی تابعیت می‌گردد.

در قانون هر کشوری شرایطی برای تحصیل تابعیت ان کشور مقرر شده است که فقط شخص واجد شرایط می تواند در صورت قبول دولت مورد نظر به تابعیت ان کشور در آید. بنابراین اراده شخص، تنها در مورد تقاضای تغییر تابعیت و تحصیل شرایط موثر نیست و قبول تقاضا یا رد آن بستگی کامل به نظر دولت مورد بحث دارد. زیرا تابعیت یک امر سیاسی است و نمی توان آن را به اراده ی اشخاص واگذار کرد. به این علت که تحصیل تابعیت یک کشور دارای نتایج بسیار بوده و ممکن است تغیرات زیادی در زندگی و آینده شخص ایجاد نماید، دولت اعطا کننده تابعیت باید تشخیص دهد آیا واقعا شخص متقاضی، تابعیت این کشور را ترجیح داده یا صرفا جهت انجام مقصود دیگری به این امر مبادرت ورزیده است. به طور مثال آن فرد به علت جاسوسی وارد کشور می شود یا خیر که این موضوع خود به تنهایی مسئله مهم و اساسی می باشد و یک موضوع دیگر کاهش و افزایش جمعیت کشور می باشد که دولت هر کشور در این رابطه بسیار حساس می باشد و در آخر عنصر اقتصادی است که مهمترین موضوع در یک کشور می باشد که باعث پیشرفت و تکامل یک کشور و یا مانع از پیشرفت آن کشور می باشد.

همانطور که بررسی شد افراد می توانند از طرق مختلف تابعیت کشور های دیگر را به دست آورند.

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه ملک پور تماس بگیرید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید. در اکثر موارد نیازی نیست هزینه ای پرداخت نمایید تنها می توانید با یک مشاوره رایگان مشکل خود را برطرف نمایید و هدف ما رسیدن شما به بهترین راه ها می باشد و شما می توانید در ساعات مقرر تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.

 

 

مشاوره رایگان